מועדון יותר
אוצר החייל

מתגייסים ?

אוצר החייל מצדיע לכם יותר !

אתם מוזמנים ליהנות מחשבון לחיילים עם תנאים מעולים!

חיילים, חיילות ובני/בנות שירות לאומי, אוצר החייל – הבינלאומי מזמין אתכם לפתוח עכשיו חשבון חדש וליהנות מהטבות שמתאימות בדיוק לכם וחוסכות לכם כסף מהרגע הראשון.

הטבות בעמלות עו"ש (מט"י) מרכזיות

  • פטור מתשלום עמלות פעולה על ידי פקיד ופעולה בערוץ ישיר
    (לרבות עמלת מינימום חודשית) בעו"ש (1)
  • פטור מעמלת הקצאת אשראי
  • פנקס שיקים אחד (רגיל) חינם בשנה קלנדרית (2)

הטבות באשראי ובכרטיסי אשראי

  • מסגרת משיכת יתר של עד 2,500 ש"ח בריבית שנתית של פריים בלבד.
  • פטור מדמי כרטיס "מקומי יותר" בכפוף לתנאי המועדון בכרטיסים הבאים: ויזה – מקומי, בייסיק מקומי, בייסיק בינלאומי, בינלאומי. ישראכרט – בינלאומי
  • מתנה (3) מיוחדת ללקוחות חדשים שיזמינו כרטיס אשראי של מועדון 'יותר':
    שובר בשווי 100 ש"ח למימוש במגוון רשתות.

(1) מובהר כי פטור כאמור עדיף על תנאי מסלול עמלות בסיסי או מורחב בחשבון העו"ש. (2) פנקס שיקים כאמור יינתן בהזמנת פנקס שיקים באמצעות שירות ה online בלבד (מותנה בכך שהלקוח מנוי לשירות זה בעל הרשאה מתאימה) לרבות באפליקציה.(3) ההטבות המפורטות בפרסום זה ניתנות לניצול פעם אחת בלבד.חלוקת המתנות עד גמר המלאי. הבנק רשאי לשנות את תנאי ההצעה/ההטבות או להפסיקן בכל עת.

וזה עוד לא הכל!

אוצר החייל מעניק לכם את הטבות העו"ש גם הרבה אחרי השחרור* בחשבון "התחלה טובה" עד גיל 28!

על מנת ליהנות מהטבות מועדון ״התחלה טובה״, יש להצטרף למועדון עד גיל 21 . הטבות המועדון יינתנו עד גיל 28.

 

כללי: כפוף לתנאי הבנק. . מתן השירותים כפוף לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר www.bankotsar.co.il , וכן להסדרים הנהוגים בבנק. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן השירותים. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירותים או להפסיקם בכל עת.
הטבות בעמלות: כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת )"התעריפון"(.הטבה בעמלה כלשהי לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון, הן תגבנה במלואן )ללא כל הטבה(, אלא אם נקבע במפורש אחרת. מובהר כי אם צויינו בתעריפון הוצאות נוספות/עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תגבנה במלואן ללא כל הטבה.
אשראי וכרטיסי אשראי: אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו או להנפקת כרטיס אשראי.הנפקת הכרטיס ומתן אשראי יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו, ובמקרה של משכנתא, גם בהתאם לנהלים למתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
ריבית פריים (P): "ריבית בסיסית" הנקבעת ע"י הבנק ומשתנה מפעם לפעם, בהתאם להתפתחויות במשק ובשוק האשראי, ומפורסמת ע"י הבנק.

אוצר ישיר מוקד טלפוני מאויש  3390 *