מועדון יותר
בנק דיסקונט

הצעת דיסקונט לחיילים

אנחנו בדיסקונט מזמינים אותך לפתוח חשבון אצלנו וליהנות מעד 10 שנים של פטורים מעמלות עיקריות בחשבון (מגיל 16 ועד 25 כולל)

 • ממה נהנים חיילים בדיסקונט? לא משלמים את העמלות העיקריות בחשבון
  • פטור מעמלת פעולה ע"י פקיד (לרבות מוקד טלפוני מאוייש)
  • פטור מעמלת פעולה בערוץ ישיר
  • פטור מעמלת מינימום לפעולות המבוצעות ע"י פקיד ובערוץ ישיר
  • פטור מעמלת הנפקת פנקסי צ'קים רגילים
 • פטור מדמי כרטיס אשראי מפתח דיסקונט ומפתח כסף לחיוב מיידי*
  • כרטיס מפתח דיסקונט מעניק הנחות בעשרות רשתות ומאות בתי עסק, אירועי תרבות ופנאי 
  • חניה *חינם בחניוני סנטרל פארק נבחרים, בכל יום משעה 16:00 ובמהלך כל סוף שבוע, כפוף לשעות פעילות החניונים
 • הטבות בתחום ניירות ערך ומט"ח
 • אפליקציה מתקדמת לקבלת מידע ולביצוע פעולות בטלפון הסלולארי 

הלוואה לחיילים
סכום ההלוואה: עד 2,000 ₪
תקופת ההחזר: עד 36 תשלומים חודשיים
ריבית שנתית: ריבית משתנה על בסיס הפריים ( כפוף לתנאי החשבון ופעילות הלקוח)

תנאים כלליים

 • לקוחות קיימים, המנהלים חשבון צעירים בדיסקונט, יועברו אוטומטית עם כניסת משכורת צבאית ראשונה לקבוצת חיילים, וייהנו מההטבות בחשבון המפורטות מעלה.* התנאים וההטבות בחשבון כמפורט לעיל נכונים ללקוחות שישתייכו לקבוצת חיילים כל עוד נזקפת בחשבון משכורת מת"ש חובה* מתן אשראי וכרטיסי אשראי כפוף לנהלי הבנק ולשיקול דעת מנהל הסניף* מחזיק כרטיס אשראי דיסקונט אשר השתייכותו למועדון "יותר" מקנה לו גם היא הנחה המעמד החיוב ו/או זיכוי כספי לחשבון העו"ש באותו בית עסק,ייהנה מההטבה הגבוהה מביניהן במקרה כזה לא יהיה כפל הנחות * משרתי שירות לאומי – תקופת הזכאות להטבות למשך שנה אחת מיום ההצטרפות לקבוצה. ניתן להאריך את ההטבות לשנה נוספת עם הצגת אישור על המשך שירות.
 • כרטיס אשראי: ההטבה אינה חלה על כרטיסי Fly Card ,Fly Card Premium ,Extra Home ,Extra Family, כרטיס ויזה Infinite, כרטיס המשויך למועדון High Miles וכרטיס נטען 2go.
 •  תנאי הטבת החניה, רשימת החניונים בהם ניתנת ההטבה ושעות פעילותם בהתאם למפורט באתר מפתח דיסקונט ובתקנון מפתח דיסקונט.
 • מחירי החניה המלאים בחניונים שבהטבה מפורטים באתר סנטרל פארק centralpark.co.il (קיים קישור באתר מפתח דיסקונט) 
 • במהלך החודשים הקרובים יחול שינוי בהטבת חניה חינם, ההטבה תינתן רק ללקוחות שחויבו בסכום של 1,000 ₪ לפחות, במועד החיוב הקודם למועד החיוב האחרון, בכרטיס האשראי שבו התבקשה ההטבה.
 • פרטים אודות השינוי בזכאות לקבלת ההטבה, ניתן למצוא בתקנון "מפתח דיסקונט".
 •  לפירוט ההטבות ויתר העמלות ניתן לעיין בתעריפון הבנק * הבנק רשאי להפסיק או לשנות את התנאים לעיל בכל עת. * מתן האשראי וביטחונות כפוף לתנאי הבנק.* האמור לעיל אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות למתן אשראי * מתן ההלוואה מגיל 18 ומעלה   כפוף להצגת ת.ז. / תעודת חוגר* תוקף ההצטרפות להלוואה 31.12.19 * אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל* ט.ל.ח