מועדון יותר
בנק הבינלאומי

אתם בצבא? אנחנו מגוייסים לעזור לכם!

חיילים וחיילות ובני/בנות שירות לאומי, הבינלאומי מזמין אתכם לפתוח עכשיו חשבון חדש וליהנות מהטבות שמתאימות בדיוק לכם וחוסכות לכם כסף מהרגע הראשון.

הטבות בעמלות (1)

  • פטור מתשלום עמלות פעולה על ידי פקיד ופעולה בערוץ ישיר (לרבות עמלת מינימום חודשית). (2)
  • פטור מעמלת הקצאת אשראי.
  • פנקס שיקים אחד (רגיל) חינם בשנה קלנדרית. (3)

הטבות באשראי ובכרטיסי אשראי

  • מסגרת משיכת יתר של עד 2,500 ש"ח בריבית שנתית של פריים בלבד.
  • פטור מדמי כרטיס " מקומי יותר" בכפוף לתנאי המועדון בכרטיסים הבאים:
    ויזה- מקומי, בייסיק מקומי, בייסיק בינלאומי, בינלאומי
    ישראכרט – מקומי

 

כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. (1) ההטבות בעמלות אלו ניתנות בחשבון עו"ש "חייל" במטבע ישראלי בלבד. (2) מובהר כי פטור כאמור עדיף על תנאי מסלול עמלות בסיסי או מורחב בחשבון העו"ש. (3) פנקס שיקים כאמור יינתן בהזמנת פנקס שיקים באמצעות שירות בינלאומי online בלבד (מותנה בכך שהלקוח מנוי לשירות זה בעל הרשאה מתאימה) לרבות באפליקציה. השירותים כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר www.fibi.co.il , וכן להסדרים הנהוגים בבנק.