מועדון יותר
בנק הפועלים

בהחלטה הזו אתם המפקדים

פותחים חשבון חיילים וההטבות מחכות לכם בהקשב

יותר פטורים

פטור מלא מעמלות פקיד

פטור מלא מעמלות ערוצים ישירים

פטור מדמי חיוב כרטיס אשראי "אפטרכרט יותר"

יותר הטבות

הטבות בהלוואות

הטבות בקניית מט"ח

ריבית אטרקטיבית על מסגרת האשראי

שירות On Time    חינם ! –עדכונים בזמן אמת על מצב החשבון

יותר מחובר

אתר ואפליקציה שיאפשרו לכם לקבל מידע ולבצע פעולות 24/7 גם מהבסיס

בכפוף לתנאים המלאים המופיעים באתר בנק הפועלים , בסניפי הבנק ובתעריפון ובמסמכים שייחתמו במעמד פתיחת החשבון . אין באמור בכדי להוות התחייבות לפתיחת חשבון , מתן אשראי ו/או כרטיס אשראי מותנה בשיקול דעת הבנק ו/או חברת האשראי . אין באמור משום המלצה , הצעה , ייעוץ ו/או הסכמה למתן ו/או קבלת אשראי ו/או פיקדונות . אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל . השימוש באפליקציות הסלולאריות ובאתר הבנק אפשרי ללקוחות שיצורפו לשירות "פועלים באינטרנט" . המידע וההטבות הנ"ל תקפים עד ל-31.12.2021 בלבד . הבנק רשאי לשנות ו/או להפסיק את התנאים ואת מתן ההטבות לפי שיקול דעתו בלעדי וללא הודעה מוקדמת .