מועדון יותר
בנק לאומי

חייל הקשב!!
לאומי מציע לך יותר:
יותר תנאים, יותר הטבות
ומועדון 'יותר' בכרטיס האשראי

הטבות בניהול חשבון

  • פטור מדמי ניהול חשבון
  • פטור מעמלות פעולה ע"י פקיד
  • פטור מעמלות בגין פעולות בערוצים ישירים

הטבות בכרטיס אשראי- יותר
מועדון יותר- מועדון ההטבות לחיילים
לחיילים בשירות חובה בצה"ל

  • הנחות לחיילים במאות חנויות, מקומות בילוי, נופש ולימודים
  • מסגרת אשראי ואפשרות פריסה לתשלומים

לפרטים נוספים לחצו כאן.

זכאים לנהל חשבון "לאומי 18+ ", צעירים מגיל 18 ועד גיל 21 או עד תום השירות הצבאי – המאוחר מביניהם, ולכל
היותר עד גיל 25 | ההטבות בעמלות כמפורט בתעריפון הבנק כפי שיתעדכן מעת לעת | בעלי חשבון לאומי +18
המחזיקים בכרטיס המשויך למועדון "יותר" פטורים מדמי כרטיס למשך תקופה של 3 שנים מיום שיוך הכרטיס למועדון,
או עד למועד בו לא יהיו זכאים להיות משויכים למועדון עפ"י קביעת הבנק, לפי המוקדם מביניהם | כרטיסי האשראי
יינתנו עפ"י הקריטריונים הנהוגים בבנק ולפי שיקול דעתו | פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות כל שהיא
להעמדת אשראי. כל אחד מהשירותים לעיל כפוף לתנאי השירות שנקבעו לגביו ולתנאים הכלליים לניהול חשבונות
| פעילות מרכז בנקאות הינה: ימי א'-ה' משעה 08:00 ועד 19:00 , יום ו' משעה 08:00 ועד 13:00 | לאומי
רשאי לשנות את התנאים או לבטלם בכל עת וללא הודעה מוקדמת פרטים מלאים ומחייבים בסניפים ובאתר לאומי |
התנאים בתוקף עד 31.12.21