מועדון יותר
בנק מרכנתיל

פותחים חשבון בנק ונהנים מהטבות למתגייסים לצה"ל או מתנדבים בשירות לאומי.

ניהול החשבון
פטור מעמלת פעולה ע"י פקיד
פטור מעמלת פעולה בערוץ ישיר
פטור מעמלת מינימום
2 פנקסי שיקים חינם בשנה

כרטיס אשראי ושירות
כרטיס אשראי מועדון " ראש גדול יותר" לחיילים-
פטור מדמי כרטיס לכל תקופת השירות הסדיר.

מט"ח
50% הנחה על עמלת חליפין בקניה ומכירת מט"ח (ללא מינימום)
50% הנחה על הפרשי שער
0.5% הטבה בשער קניית/מכירת מזומנים במט"ח

ניירות ערך (*כפוף למינימום)
0.3% עמלת קנייה/מכירה בנ"יע ישראלים בבורסת ת"א*
0.35% + עמלת סוכן עמלת קנייה/מכירה בנ"יע הנסחרים בחו"ל, כולל אג"ח/זהב/כסף/אופציות*
0.100% לרבעון דמי ניהול חשבון ניירות ערך בארץ*
0.125% לרבעון דמי ניהול חשבון ניירות ערך בחו"ל*

בנקאות ישירה
שירות קבלת הודעות אודות חשבונך ב SMS – חינם

מסגרת אשראי
קו אשראי עד 1,000₪ בריבית משתנה על בסיס ריבית הפריים
פטור מעמלת הקצאת אשראי

• מתן האשראי בכפוף לנהלי הבנק ושיקול מנהל הסניף
• בכפוף לנהלי הבנק וכל דין