מועדון יותר
ויזה כאל

אילו מבצעים והנחות מציע המועדון?
עם הצטרפותך למועדון תקבל כרטיס אשראי אישי, שעליו מוטבע לוגו המועדון, המעניק לך מגוון הטבות:

הנחות אוטומטיות במעמד החיוב במגוון בתי עסק בכל רחבי הארץ.

מבצעים שידוורו לחברי המועדון במהלך השנה על ידי המועדון.
ועוד הרבה הטבות משתלמות.

לפרטים נוספים יש לפנות לסניף בו מתנהל חשבונך דמי כרטיס לכרטיס אשראי ועמלות אחרות הם על פי מדיניות המנפיק ו/או הבנק. לחברת Cal שמורה הזכות לשנות את ההטבות והתנאים ללא הודעה מוקדמת. ההצטרפות בכפוף לאישור המנפיק ו/או הבנק. ט.ל.ח.