מועדון יותר
חמת גדר

חמת גדר מציגה חוץ בארץ יוצא מגדר הרגיל!
50% הנחה כניסה לחמת גדר למשלמים בכרטיס אשראי יותר במעמד החיוב

*ההטבה היא לכניסה לחמת גדר למציג תעודת חוגר בלבד! עד 2 כרטיסים לחייל.
בכל מקרה, חברת א.ש.ל.ח. 2000 מיקוד האגודה למען החייל ומועדון יותר אינם ולא יהיו צד להתקשרות בין בית העסק לבין העמית ולא ישאו בכל אחריות שהיא להתחייבות העמיתים כלפי בית העסק ו/או כל צד שלישי ולהיפך -אין כפל הנחות ומבצעים ט.ל.ח